Hörsaal des Museum Wiesbaden
Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden

 

http://www.museum-wiesbaden.de